Choose language

Company Info

TUI Belgium

Bij TUI staat de klant meer dan ooit centraal. We streven naar een passend vakantieaanbod als antwoord op individuele vakantiewensen. Niet enkel onze naam is veranderd, maar ook onze TUI shops worden in een gloednieuw jasje gestoken. Een "look & feel" die onze klanten nog meer doet verlangen naar vakantie en waar ze via digitale ...
read more

HR Business Advisor - Zaventem


Job ID: 50870
Job Views: 804
Location: Vlaams-Brabant
Sector: Tour Operators
Contract: Fixed: full-time
Posted: 06.19.2017

Job Description


Kies voor een job bij TUI en help elke dag onze belofte 'Discover your smile' waar te maken. Wist je dat TUI Belgium de grootste Belgische toerismegroep is? Een jonge én hyperstabiele onderneming actief in touroperating, distributie én luchtvaart. Geef jouw (internationale) ambitie vleugels binnen ons bruisende team van 2000 gedreven collega's. Met de verticale, horizontale en geografische doorgroeimogelijkheden zitten je carrièreplannen meteen op kruissnelheid. 
Ga bij ons de uitdaging aan met de TUI-smile op je gezicht: het symbool voor de waardering en tevredenheid van onze klanten, én van onze medewerkers. 

■    DOEL VAN DE FUNCTIE 
Fungeren als aanspreekpunt, klankbord en coach van de operationeel leidinggevenden en de medewerkers van de toegewezen business unit teneinde de HR strategie en het beleid uit te rollen en alzo bij te dragen aan de realisatie van de business doelstellingen en strategie.
 

Job Requirements


■    Proactief inwinnen van feedback van de operationeel leidinggevenden en de medewerkers van de toegewezen business. Informeren van de HR Business Partner en de Centers of Excellence over de noden en prioriteiten van de business en in samenspraak met hen, deze vertalen naar HR-acties teneinde de HR services continu te verbeteren en bij te dragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen en – resultaten op korte en lange termijn.
WAARONDER / ZOALS
- In overleg met de betrokken stakeholders en de CoE, inventariseren van de behoeften en prioriteiten van de business aangaande de service van HR 
- Feedback verschaffen aan de HR Business Partner en de CoE over de dagelijkse werking en de perceptie omtrent de HR strategie en de HR acties
- Zorgen voor een goede afstemming tussen de stakeholders
- Bijdragen tot het verbeteren van de HR services
- HR-vragen vanwege de operationeel leidinggevenden en de medewerkers m.b.t. verloning, rekrutering, interne mobiliteit, ontwikkeling, … bespreken en opvolgen met de betrokken CoE en/of HR-collega’s.

■    Vertalen van de HR strategie en het HR beleid van TUI Benelux naar de business teneinde de toepassing in de organisatie van de HR richtlijnen te bewaken en bij te dragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen en – resultaten op korte en lange termijn.
WAARONDER / ZOALS
- Inhoudelijk toetsen van de voorgestelde HR acties en initiatieven vanwege de CoE
- Implementeren en uitdragen van de HR strategie en HR acties, rekening houdend met de specifieke business context en de verschillende stakeholders. 
- Opvolgen van de HR acties en meten van de impact voor de operationeel leidinggevenden en de medewerkers 
- Begeleiden en borgen van veranderingstrajecten

■    Fungeren als inhoudelijke sparing partner van de operationeel leidinggevenden en de medewerkers van de toegewezen business. Proactief adviseren en coachen van de operationeel leidinggevenden met betrekking tot hun HR verantwoordelijkheid teneinde bij te dragen tot het behalen van de HR doelstellingen.
WAARONDER / ZOALS
Opbouwen van een vertrouwensrelatie met de operationeel leidinggevenden en de medewerkers. Opnemen van de rol van HR partner en change agent.
Monitoren van de verschillende HR KPI’s (tevredenheid, verzuim, doorstroom, retentie, integratie, ...) en adviseren van de operationeel leidinggevenden in het nemen van de juiste acties. Opzetten van een uitwisseling van best practices over afdelingen heen.
Creëren van een draagvlak voor constante verandering

■    Opvolgen van rapportages inzake de verschillende HR onderdelen en KPI’s teneinde het management ten allen tijde te voorzien van correcte en up to date informatie. 
WAARONDER / ZOALS
- Geven van een eerste interpretatie aan de rapporten 
- Monitoren van de verschillende HR KPI’s (tevredenheid, verzuim, doorstroom, …) en adviseren van de operationeel leidinggevenden bij het nemen van de juiste acties

■    Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe HR-ontwikkelingen, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de evoluties teneinde zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis.

■    WERK- EN DENKNIVEAU
DIPLOMA : Bachelor of Master
VEREISTE ERVARING : 3 à 5 jaar